top of page

3 tärkeintä asiaa yrityksen markkinointisuunnitelmassa

Markkinointi suunnitelma on suunnitelma siihen kuinka, kenelle ja miten toteutat markkinointia. Ilman suunnitelmaa markkinoinnin toteuttaminen on työlästä ja markkinointi jää helposti jopa tekemättä. Vasemmalla kädellä tehty markkinointi ei tuota toivottuja tuloksia eikä auta sinua tavoitteidesi kanssa.


Tässä blogitekstissä kurkataan hieman markkinointisuunnitelmaan ja tutustutaan tarkemmin kolmeen tärkeimpään asiaan, jotka pitäisi olla yrityksen markkinointisuunnitelmassa. Yrityksen markkinointisuunnitelma voi olla vuoden, puolen vuoden tai kolmen kuukauden pituinen. Itse haluan katsoa markkinointia ensin vähän kauempaa laajassa kuvassa, mutta tarkempi suunnitelmani on tehty yhden kvartaalin eli kolmen kuukauden ajaksi.


Markkinointisuunnitelma tiedoston kansikuva tietokoneen näytöllä

1. Tavoitteet

Markkinointisuunnitelma alkaa usein tavoitteiden määrittelystä. Tavoitteisiin listataan asiat, jotka halutaan saavuttaa markkinoinnilla. Tavoitteita voi olla esimerkiksi myynnin tai yleisön kasvattaminen, seuraajien sitouttaminen tai kävijämäärän lisääminen esim. nettisivuille. Tavoitteet määrittelee lähes kaiken markkinoinnissasi ja siinä miten ja missä markkinoit yritystäsi.


Tavoitteen tulee olla:
 • Selkeä ja konkreettinen: esim. nettisivujen kävijämäärän lisääminen

 • Realistinen ja saavutettavissa: Ei kannata toivoa satoja tai edes kymmeniä tuhansia euroja liikevaihtoa, jos palveluvalikoimasi ja hinnoittelusi tai kalenterisi ei mahdollista sitä

 • Mitattavissa: Tarkenna vielä selkeää tavoitettasi entistä konkreettisemmaksi ja mitattavaksi esim. nettisivujen kävijämäärän lisääminen 20% edelliseen verrattavaan ajanjaksoon

 • Ajankohtainen: Tavoitteiden tulee olla ajankohtainen ja vastata tarpeitasi ja muita liiketoiminnan tavoitteita


2. Seuranta

Tavoitteiden asetuksen jälkeen markkinointisuunnitelmassa määritellään vielä erikseen miten tavoitteita seurataan. Seuraamalla tavoitteiden edistymistä voidaan tehdä tarvittavia muutoksia ja saavuttaa kaikki asetetut tavoitteet. Tärkeintä on määritellä selkeästi millaisilla mittareilla seuraat tavoitteitasi ja kuinka usein.


Voit seurata esimerkiksi:

 • Yhteydenottojen määrää ja näistä toteutuneita myyntejä

 • Nettisivujen kävijämäärää

 • Somejulkaisujen saamia reaktioita kuten tykkäyksiä ja tallennuksia

 • Linkin klikkauksia somesta nettisivuille


Itse seuraan omia tavoitteitani hyödyntäen eri tilastoja mitä saan esimerkiksi somekanavista ja nettisivuilta. Teen joka kuukausi katsauksen menneeseen kuukauteen ja tutustun tilastoihin sekä pohdin mitä niistä voi oppia, mikä on toiminut ja mitä täytyy kehittää seuraavan kuukauden aikana.


3. Toimenpiteet

Markkinointisuunnitelmassa on tärkeää mainita myös ne toimenpiteet, joilla aiot saavuttaa tavoitteesi.

Toimenpiteet kertovat esimerkiksi millaista sisältöä julkaiset missäkin kanavassa ja kuinka usein. Konkreettiset toimenpiteet auttaa saavuttamaan tavoitteet ja pysymään suunnitelmassa. Näissä on tärkeä ottaa huomioon tavoitteet, kohderyhmä ja markkinointikanavat. Toimenpiteissä voi mainita myös sen kuinka usein markkinointimateriaaleja uusitaan ja milloin ne on toteutettava.


Muutamia esimerkkejä markkinointitoimenpiteistä:

 • Instagram julkaisu 3krt/viikko

 • Blogiteksti 1krt/viikko

 • Nettisivujen päivitys ja tietojen tarkistus joka kuukausi

 • Tapahtumiin osallistuminen ajankohtana x

 • Brändikuvaus 3-4kk välein

 • Tilastojen seuranta ja sisältö suunnitelman toteutus joka kuukausi


Jokainen näistä kolmesta kohdasta tukee toisiaan ja on vaikea sanoa mikä on kaikista tärkein osa yrityksen markkinointisuunnitelmaa. Tavoitteet siksi, että ne luo pohjan markkinoinnille. Seuranta siksi, että tiedät mikä markkinoinnissasi toimii ja mitä täytyy parantaa. Toimenpiteet, jotta olet säännöllinen ja yrityksen markkinointi pysyy aina ajan tasalla.


Markkinointisuunnitelman tekeminen on olennainen osa tuloksellista markkinointia. Suunnitelma on kuitenkin vain ensimmäinen askel. Ota seuraava askel kohti tuloksia ja tutustu Seuraava askel -valmennukseen. Valmennuksessa syvennytään yhdessä sinun yrityksesi markkinointiin ja tehdään siitä tuloksellista sinulle sopivalla tavalla.

Comments


bottom of page